Contact & Customer Care

Trakker producten hebben een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum, indien deze nieuw zijn gekocht bij een erkende Trakker-dealer. Deze garantie dekt alleen defecte producten. Deze garantie dekt geen gebruikersschade aan producten, zoals scheurtjes, deuken, krassen en normale slijtage. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, wijziging van het product of nalatigheid van gebruikers valt ook niet onder de garantie.

Commercieel gebruik van Trakker producten maakt elke garantieclaim ongeldig.

Claims over de garantie van de eindgebruiker dienen gedaan te worden bij de winkel van aankoop. Het contact van de eindgebruiker tijdens een garantieclaim is uitsluitend bij de verkoper van de aankoop. Eindgebruikers die meer informatie en details over het garantieproces nodig hebben, moeten hun verkoper raadplegen.

Er kunnen binnen uw land consumentenrechten van toepassing zijn die anders zijn dan alle bovenstaande. In al dergelijke gevallen zal Trakker zich houden aan de plaatselijke overheidswetten. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.

contact: info@trakkerproducts.co.uk

Telephone
Fax
Address