Contact & Customer Care

Produkty Trakker Products objęte są roczną gwarancją od daty zakupu i tylko wtedy, kiedy zostały zakupione jako nowe od autoryzowanego sprzedawcy marki Trakker. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko wadliwe produkty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, takich jak zgięcia, wgniecenia, zadrapania i normalne zużycie. Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zmianą produktu lub zaniedbaniem użytkownika również nie są objęte tą gwarancją.

Komercyjne wykorzystanie produktów marki Trakker spowoduje utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Zgłoszenia gwarancyjne klienta odbywają się w sklepie zakupu, dlatego punkt kontaktowy klienta w ramach roszczenia gwarancyjnego spoczywa wyłącznie na sprzedawcy detalicznym. Klienci potrzebujący dalszych informacji i szczegółów dotyczących procesu gwarancyjnego powinni skonsultować się ze sprzedawcą.

W twoim kraju mogą obowiązywać prawa konsumenckie, które różnią się od/wszystkich powyższych. We wszystkich takich przypadkach Trakker przestrzega lokalnych przepisów. Nie ma to wpływu na twoje ustawowe prawa.

contact: info@trakkerproducts.co.uk

Telephone
Fax
Address